คุณครู.คอม
.

Online: 37 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014 เข้าชมแล้ว: 10408

ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)ในพระสุตตันตปิฏก เล่ม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค มหาศีล หัวข้อ ติรัจฉานวิชา
มีกล่าวถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำหลายเรื่อง เช่น การเป็น หมอดู พรมน้ำมนต์
ดูฤกษ์ยาตราทัพ เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน ทำนายฝัน
ทำพิธีบูชาไฟ พยากรณ์โดยการดูดวงดาว ให้ฤกษ์แต่งงาน ทำพิธีแก้บน และการบวงสรวงต่างๆ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นนี้ว่า

1. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่นอย่างที่ สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา

-ทายอวัยวะ
-ทายนิมิต
-ทายอุปบาต
-ทำนายฝัน
-ทำนายลักษณะ
-ทำนายหนูกัดผ้า
-ทำพิธีบูชาไฟ
-ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน
-ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ
-ทำพิธีซัดรำ บูชาไฟ
-ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ
-ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ
-ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ
-ทำพิธีเสกเป่า บูชาไฟ
-ทำพลีกรรมด้วยโลหิต
-เป็นหมอดูอวัยวะ
-ดูลักษณะที่บ้าน
-ดูลักษณะที่นา
-เป็นหมอ ปลุกเสก
-เป็นหมอผี
-เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน
-เป็นหมองู
-เป็นหมอยาพิษ
-เป็นหมอแมลงป่อง
-เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด
-เป็นหมอทายเสียงนก
-เป็นหมอทางเสียงกา
-เป็นหมอทายอายุ
-เป็นหมอเสกกันลูกศร
-เป็นหมอทายเสียงสัตว์

2. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-ทายลักษณะแก้วมณี
-ทายลักษณะไม้พลอง
-ทายลักษณะผ้า
-ทายลักษณะศาตรา
-ทายลักษณะดาบ
-ทายลักษณะศร
-ทายลักษณะธนู
-ทายลักษณะอาวุธ
-ทายลักษณะสตรี
-ทายลักษณะบุรุษ
-ทายลักษณะกุมาร
-ทายลักษณะกุมารี
-ทายลักษณะทาส
-ทายลักษณะทาสี
-ทายลักษณะช้าง
-ทายลักษณะม้า
-ทายลักษณะกระบือ
-ทายลักษณะโคอุสภะ
-ทายลักษณะโค
-ทายลักษณะแพะ
-ทายลักษณะแกะ
-ทายลักษณะไก่
-ทายลักษณะนกกระทา
-ทายลักษณะเหี้ย
-ทายลักษณะตุ่น
-ทายลักษณะเต่า
-ทายลักษณะมฤค.

3. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักไม่ยกออก
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายนอกจักถอย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายในจักถอย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายในจักมีชัย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายนอกจักปราชัย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายนอกจักมีชัย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาภายในจักปราชัย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย
-ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย

4. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส
-พยากรณ์ว่า จักมีสุริยคราส
-พยากรณ์ว่า จักมีนักษัตรคราส
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง
-พยากรณ์ว่า ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง
-พยากรณ์ว่า ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง
-พยากรณ์ว่า จักมีอุกกาบาต
-พยากรณ์ว่า จักมีดาวหาง
-พยากรณ์ว่า จักมีแผ่นดินไหว
-พยากรณ์ว่า จักมีฟ้าร้อง
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง
-พยากรณ์ว่า จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า มีอุกกาบาต จักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้
-พยากรณ์ว่า ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้

5. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี
-พยากรณ์ว่า จักมีฝนแล้ง
-พยากรณ์ว่า จักมีภิกษาหาได้ง่าย
-พยากรณ์ว่า จักมีภิกษาหาได้ยาก
-พยากรณ์ว่า จักมีความเกษม
-พยากรณ์ว่า จักมีภัย จักเกิดโรค
-พยากรณ์ว่า จักมีความสำราญหาโรคมิได้
-หรือนับคะแนนคำนวณ นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์

6. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-ให้ฤกษ์อาวาหมงคล
-ให้ฤกษ์วิวาหมงคล
-ดูฤกษ์เรียงหมอน
-ดูฤกษ์หย่าร้าง
-ดูฤกษ์เก็บทรัพย์
-ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์
-ดูโชคดี
-ดูเคราะห์ร้าย
-ให้ยาผดุงครรภ์
-ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง
-ร่ายมนต์ให้คางแข็ง
-ร่ายมนต์ให้มือสั่น
-ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง
-เป็นหมอทรงกระจก
-เป็นหมอทรงหญิงสาว
-เป็นหมอทรงเจ้า
-บวงสรวงพระอาทิตย์
-บวงสรวงท้าวมหาพรหม
-ร่ายมนต์พ่นไฟ
-ทำพิธีเชิญขวัญ

7. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว
ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติรัจฉานวิชา

-ทำพิธีบนบาน
-ทำพิธีแก้บน
-ร่ายมนต์ขับผี
-สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน
-ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย
-ทำชายให้กลายเป็นกะเทย
-ทำพิธีปลูกเรือน
-ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่
-พ่นน้ำมนต์
-รดน้ำมนต์
-ทำพิธีบูชาไฟ
-ปรุงยาสำรอก
-ปรุงยาถ่าย
-ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน
-ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง
-ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ
-หุงน้ำมันหยอดหู
-ปรุงยาตา
-ปรุงยานัดถุ์
-ปรุงยาทากัด
-ปรุงยาทาสมาน
-ป้ายยาตา
-ทำการผ่าตัดรักษาเด็ก
-ใส่ยา ชะแผล

สนใจอ่านเพิ่มเติม : ( พระสุตตันตปิฏก เล่ม 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค มหาศีล หัวข้อ ติรัจฉานวิชา) http://www.unzeen.com/tripitaka/view.phpid=9

หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
»บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
06-09-2021
»อำนาจบุญบวช สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เดินจงกรม
14-02-2021
»ชาติหน้ามีจริงไหม
26-01-2021
»บัญชีบุญ-บัญชีบาป
24-01-2021
»ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมา เราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้น
26-01-2021
»คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า "พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย" ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
24-01-2021
»มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
»ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
»อันตรธาน 5
28-02-2018
»มาฆบูชา
28-02-2018
»การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
»กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
»นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
»นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
»คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
»เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
»ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
»เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
»เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
»แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
»สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
»"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
»ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014
»มหาสุทัสสนสูตร : ข้อเตือนใจคนโลภ
29-07-2014
»อานาปานสติ
09-04-2014
»บัว 4 เหล่า
16-01-2018
»คติ และคติภพ คืออะไรและต่างกันอย่างไร
13-12-2014
»พระเกศา_พระโลหิต'_พระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ
13-12-2014
»สวรรค์ 6 ชั้น
19-01-2021
»พระคาถาธารณปริตร
02-10-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาธรรม
17-07-2013
»วันมาฆบูชา
11-02-2014
»พุทธชยันตี
10-01-2013
»พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»ช้างปาเลไลยก์
17-01-2013
»พระกุมารกัสสปะ
05-01-2013
»นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตา กลับชาติมาเกิด
05-01-2013
»นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
03-04-2016
»นางสิริมา หญิงโสเภณีผู้บรรลุโสดาบัน
05-01-2013
»เอาเงินใส่บาตรพระบาปไหม ที่นี่มีคำตอบ
03-04-2016
»โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ชาวพุทธควรชมอย่างยิ่ง
05-01-2013
»ไฟล์เสียงวิธีนั่งสมาธิตอนที่1-5 โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013
»พระไตรปิฏก ตอนที่ 1(เข้าใจง่าย)
04-01-2013
»พระบรมครู คู่มือครู
16-01-2018
»อนุบุพพิกถา
04-01-2013
»ตักบาตรเทโวโรหนะ
04-01-2013
»คุณหมอผู้สนใจธรรมะ "ธรรมะคือลมหายใจ"
04-01-2013
»พระเจ้าพิมพิสาร
04-01-2013
»พระอานนท์
04-01-2013
»พระมหาโมคคัลลานะ
04-01-2013
»เรื่องเทวดา
04-01-2013
»ถือศีล ห้า ได้กุศลมากกว่าสร้างวิหารทาน จริงหรือ
04-01-2013
»เงื่อนไขการทำบุญให้ทาน
04-01-2013
»การทำบุญด้วยศรัทธา
04-01-2013
»บุญจากการอนุโมทนา
04-01-2013
»พระฉันนนะผู้ว่ายากสอนยาก
04-01-2013
»นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า
04-01-2013
»เกิดใหม่กลัวบาป อุทาหรณ์ การทำบาป
04-01-2013
»พระภัททากัจจานาเถรี
04-01-2013
»นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013
»เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาล ย่อมประสบทุกข์
04-01-2013
»เมื่อพญานาคอยากเป็นมนุษย์
04-01-2013
»เหตุใดเทวดาจุติ(ตาย)แล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
04-01-2013
»ผลของกรรม
04-01-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม