พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
ความหมายของการวิจัย

จากการศึกษาความหมายของการวิจัยจากบทเรียน
ออนไลน์เวบไซด์ต่างๆ พบความหมาย ดังนี้
http://www.ssru.ac.th/linkssru/athovicha_web/st_res.html
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ หรือให้ได้คำตอบในการแก้ไขปัญหา หรือให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฏีใหม่โดยมีระบบขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงการใช้ ข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงในการสรุปอย่างตรงไปตรงมา
http://dusithost.dusit.ac.th/~planning/News_Document/2549_09/6_25490907_153820.ppt#256,3,ความหมาย ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
การวิจัย หมายถึง วิธีศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการตอบปัญหาต่างๆ โดยอาศัยวิธีการที่เชื่อถือได้

http://www.kroobannok.com/3943
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ หรือให้ได้คำตอบในการแก้ไขปัญหา หรือให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฏีใหม่โดยมีระบบขั้นตอนอย่างชัดเจนรวมถึงการใช้ ข้อมูล ที่เป็นข้อเท็จจริงในการสรุปอย่างตรงไปตรงมา
http://kalai.exteen.com/20051124/entry-1
การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ ( รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี )
การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้


สรุปความหมายของการวิจัย
การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่เชื่อถือได้ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่ข้อสรุป หรือได้มาซึ่งหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี อันสามารถนำไปใช้ในการตอบปัญหาต่างๆ


http://wbc.msu.ac.th/wbc/edu/0504304/index.html

นางมาลิณี ชมภูวิเศษ ส่งเมล์ถึง นางมาลิณี  ชมภูวิเศษ (125.26.18.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 11:11 น. ]

ความหมายกระทัดรัด เข้าใจง่ายค่ะ
โดยคุณ อรกมล บัวซ้อน ส่งเมล์ถึง อรกมล  บัวซ้อน (125.26.18.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 11:16 น. ] ผลงานวิชาการที่>


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]