พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1100 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0673 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [5 ธ.ค. 2553] 331 0
0672 รายงานการใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่ นางจินดาภรณ์ พวงเพชร [4 ธ.ค. 2553] 572 1 [6 ธ.ค. 2553]
0671 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [4 ธ.ค. 2553] 348 0
0670 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น นางรดาณัฐ เลขนอก [4 ธ.ค. 2553] 294 0
0669 การจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก นางรดาณัฐ เลขนอก [4 ธ.ค. 2553] 382 0
0668 รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม นางรดาณัฐ เลขนอก [4 ธ.ค. 2553] 360 0
0667 รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพ ยุวรรณดา มาลัยทอง [3 ธ.ค. 2553] 312 0
0666 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสายทอง พรหมประเสริฐ [2 ธ.ค. 2553] 1678 17 [13 ธ.ค. 2553]
0665 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องน้ำและไฟฟ้าในบ้าน นางเพ็ญศรี ธนนิเวศ [2 ธ.ค. 2553] 475 3 [3 ธ.ค. 2553]
0664 รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่น สำหรับ วิลาภ มีเหม็ง [1 ธ.ค. 2553] 501 0
0663 แบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 นางลมัย พรหมสีทอง [1 ธ.ค. 2553] 308 0
0662 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึ นางน้ำค้าง เพชรนิล [30 พ.ย. 2553] 445 0
0661 การพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือโดยใช้นิทานประกอบการจัดกิจกรรมก่อกองทราย นางสุภา พลเดช [29 พ.ย. 2553] 290 0
0660 ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ นางพยอม ชูมณี [29 พ.ย. 2553] 346 0
0659 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องประเภทของคำในภาษไทย คำราชาศัพท์ และ นายปรีดี ลาหล้าเลิศ [28 พ.ย. 2553] 333 0
0658 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม ชั้น ม.1 นางวิไลพร ชินสีห์ [26 พ.ย. 2553] 658 0
0657 The development of tri-dimension supplementary books report Nucharee Minjoy [26 พ.ย. 2553] 697 0
0656 บทคัดย่อ รายการการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ สามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนุชจรี มินจ้อย [26 พ.ย. 2553] 546 0
0655 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางนุชจรี มินจ้อย [26 พ.ย. 2553] 370 0
0654 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางพรรษพร เพ็งศิริ ตำแหน่ง ครู นางพรรษพร เพ็งศิริ โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก [26 พ.ย. 2553] 460 0
0653 รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษ นางศรีจันทร์ แสงเขื่อนแก้ว [24 พ.ย. 2553] 513 0
0652 ชุดฝึกกิจกรรมศิลปะนักเรียนปฐมวัย โรงเรรยบ้านแหลมหิน ดวงเนตร วงษ์ยาแดง [24 พ.ย. 2553] 349 0
0651 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (เศษส่วน)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปราณ๊รัตน์ มาสุวัตร [24 พ.ย. 2553] 394 1 [-]
0650 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม นายพฤฒพงศ์ สุวรรณรักษา [21 พ.ย. 2553] 352 0
0649 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางวงเดือน เกิดสว่าง [21 พ.ย. 2553] 313 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/44 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304