คุณครู.คอม
.

Online: 28 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013 เข้าชมแล้ว: 7016
เป็นคลิปเสียงที่อ่านจากหนังสือธรรมะของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
นำมาเพิ่มเติมให้ดาวน์โหลดเรื่อย ๆ กรุณาตรวจดูด้วย

ข้าพเจ้ามีเจตนากุศล อ่านจากหนังสือของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี บันทึกลงในคลิปเสียงและเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
สำหรับนำไปฟังแทนการอ่าน เหมาะสำหรับ ต้องการทำงานไป ฟังไปด้วย ผู้พิการทางตา ผู้อ่านหนังสือไม่ได้ ฯลฯ
ท่านฟังแล้วขอให้อนุโมทนาด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

ต้องการหลักในการปฏิบัติให้เกิดความสุขความสงบในชีวิต ....ฟัง
หลักปฏิบัติธรรม
คนเราเกิดมา ประกอบด้วย ธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม พิจารณาได้ดังนี้ ก็จะเข้าถึงเอกัคตาจิต คือจิตแน่วแน่เป็นอันเดียว....ฟัง
ธาตุ4
เมื่อเกิดมาแล้วอยากสงบต้องรู้เท่าทันใช้ปัญญาให้เห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ....ฟัง
ขันธ์5
ผู้ต้องการฝึกสมาธิ จะเริ่มต้นอย่างไร มีให้ 5 ตอน ฟังใฟ้เข้าใจแล้วนำไปฝึก ค่อย ๆทำไป อย่าอยากเห็นนั่นเห็นนี่
เพราะความอยากเห็น เป็นอุปสรรค์ที่ร้ายแรงของสมาธิจิต ให้ทำไปเหมือนชาวนาปลูกข้าว ทำตามขั้นตอน แล้วจะถึงเอง
ภาวนาเบื้องต้น ด้วยคำบริกรรมพุทโธ
นั่งสมาธิภาวนาตอนที่1
นั่งสมาธิภาวนาตอนที่2
นั่งสมาธิภาวนาตอนที่3
นั่งสมาธิภาวนาตอนที่4
นั่งสมาธิภาวนาตอนที่5
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว คนทำดีได้เพราะทำชั่วไม่ได้ คนทำชั่วได้เพราะทำดีไม่เป็น.... ฟัง
ประโยชน์ของพุทธศาสนา
โลกธรรม 8 มียศ เสื่อยศ มีลาภ เสื่อมลาม สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ เป็นของคู่กันมาตั้งแต่เกิดโลก ถ้าเราไม่ยึดถือก็จะสงบ ....ฟัง
ธรรมเหนือโลก
ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้ จะพ้นทุกข์ทั้งปวง วิธีทำให้ใจเป็นกลางทำอย่างไร ....ฟัง
ประทีปธรรม 21
คำว่าภาวนา ไม่ต้องนั่งภาวนาอย่างเีดียว มีหลายแบบ มาหัดภาวนากัน ....ฟัง
ทำไมต้องนั่งภาวนาแสดงเจตนา
ข้าพเจ้า นายนิคม พวงรัตน์ ขอแสดงเจตนาเผยแพร่คลิปเสียงนี้ ให้กับสาธารณะ
ผู้ใดต้องการที่จะนำไปเพื่อฟัง หรือจะนำไปเผยแพร่ต่อไป ก็ขอให้นำไปได้เลย
ข้าพเจ้าจัดทำขึ้นเพราะมีความศรัทธาในพระธรรมเทศนานี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา จึงอยากให้วิญญูชนได้รัปฟังบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ขอบุญกุศลเจตนาครั้งนี้ ได้เป็นนิสสัยปัจจัยที่จะนำไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ หรือในอนาคตกาล
ด้วยเทอญหมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
»บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
06-09-2021
»อำนาจบุญบวช สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เดินจงกรม
14-02-2021
»ชาติหน้ามีจริงไหม
26-01-2021
»บัญชีบุญ-บัญชีบาป
24-01-2021
»ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมา เราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้น
26-01-2021
»คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า "พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย" ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
24-01-2021
»มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
»ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
»อันตรธาน 5
28-02-2018
»มาฆบูชา
28-02-2018
»การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
»กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
»นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
»นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
»คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
»เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
»ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
»เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
»เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
»แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
»สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
»"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
»ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014
»มหาสุทัสสนสูตร : ข้อเตือนใจคนโลภ
29-07-2014
»อานาปานสติ
09-04-2014
»บัว 4 เหล่า
16-01-2018
»คติ และคติภพ คืออะไรและต่างกันอย่างไร
13-12-2014
»พระเกศา_พระโลหิต'_พระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ
13-12-2014
»สวรรค์ 6 ชั้น
19-01-2021
»พระคาถาธารณปริตร
02-10-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาธรรม
17-07-2013
»วันมาฆบูชา
11-02-2014
»พุทธชยันตี
10-01-2013
»พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»ช้างปาเลไลยก์
17-01-2013
»พระกุมารกัสสปะ
05-01-2013
»นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตา กลับชาติมาเกิด
05-01-2013
»นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
03-04-2016
»นางสิริมา หญิงโสเภณีผู้บรรลุโสดาบัน
05-01-2013
»เอาเงินใส่บาตรพระบาปไหม ที่นี่มีคำตอบ
03-04-2016
»โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ชาวพุทธควรชมอย่างยิ่ง
05-01-2013
»ไฟล์เสียงวิธีนั่งสมาธิตอนที่1-5 โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013
»พระไตรปิฏก ตอนที่ 1(เข้าใจง่าย)
04-01-2013
»พระบรมครู คู่มือครู
16-01-2018
»อนุบุพพิกถา
04-01-2013
»ตักบาตรเทโวโรหนะ
04-01-2013
»คุณหมอผู้สนใจธรรมะ "ธรรมะคือลมหายใจ"
04-01-2013
»พระเจ้าพิมพิสาร
04-01-2013
»พระอานนท์
04-01-2013
»พระมหาโมคคัลลานะ
04-01-2013
»เรื่องเทวดา
04-01-2013
»ถือศีล ห้า ได้กุศลมากกว่าสร้างวิหารทาน จริงหรือ
04-01-2013
»เงื่อนไขการทำบุญให้ทาน
04-01-2013
»การทำบุญด้วยศรัทธา
04-01-2013
»บุญจากการอนุโมทนา
04-01-2013
»พระฉันนนะผู้ว่ายากสอนยาก
04-01-2013
»นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า
04-01-2013
»เกิดใหม่กลัวบาป อุทาหรณ์ การทำบาป
04-01-2013
»พระภัททากัจจานาเถรี
04-01-2013
»นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013
»เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาล ย่อมประสบทุกข์
04-01-2013
»เมื่อพญานาคอยากเป็นมนุษย์
04-01-2013
»เหตุใดเทวดาจุติ(ตาย)แล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
04-01-2013
»ผลของกรรม
04-01-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม